Logo

ACC

วันพุธ, 11 มกราคม 2566 00:00

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา ๑๐.๐๐ น. ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerace คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา ๑๐.๐๐ น. ประจำปีงบประมาณ 2566
ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerace คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” นำโดย นางนาตยา
วัชระกวีศิลป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นแก่บุคลากรในหน่วยงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

Read 1095 times Last modified on วันพุธ, 11 มกราคม 2566 07:22
Super User

Webmaster : อบต.อาจสามารถ

https://atsamart.go.th/