Logo

ACC

วันเสาร์, 17 เมษายน 2564 07:00

สำนักงานปลัด

Written by 
Rate this item
(0 votes)

นางสาวผกามาศ  ศรีซ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายพรมจาริน  ปากชำนิ
นักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายณรงค์ชัย  ดวงพายัพ
นิติกรชำนาญการ

 นางพรรณภา อุปพลเถียร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวลำปาง  มะโนธรรม
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 นางโรณี ใสสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกาญจนา  สำราญพล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
           

นายพรศักดิ์ ขจรนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ.อ.นารายณ์ สุมามิตร์
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 นางสาวกิ่งแก้ว แพงดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวลำพูน สามาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 นางสาวกุลพร มะราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 นางสาวรวินทร์นิภา พันชารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 นายนิกรณ์ ลาสา
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวเพิ่มพร เพิ่มทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายอเนก พูลลาภ
คนงานทั่วไป

 นายปิยะพงษ์ ทศกรรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
Read 848 times Last modified on วันจันทร์, 11 เมษายน 2565 23:53