เจ้าปู่มเหศักดิ์

ร่วมใจ

บุญบั้งไฟ

สืบสาน

ตำนานเก่า

เวียงส้มโฮง

ถั่วลิสง

พันธุ์ดี

มากมี

ธรรมชาติ

ประชาราษฎร์

สุขสันต์

ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ไม่พบฟีด

ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถและผู้ที่มาติดต่อราชการหรือรับบริการงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ที่ คลิ๊ก
ได้ที่ คลิ๊ก https://itas.nacc.go.th/go/eit/dfss3p

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/dfss3p


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/dfss3p


Download เอกสารต่างๆ

การป้องกันการทุจริต

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารเงินงบประมาณ

การส่งเสริมความโปร่งใส

การบริหารงาน

12 ค่านิยมหลัก

1567 ศูนย์ดำรงธรรม

สายด่วน อบต.

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 
อำเภออาจสามารถ 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

เบอร์โทรศัพท์ : 043 - 599339
โทรสาร : 043 - 599339

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

สถิติการให้บริการ

1593596
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
129
1322
3545
10414
20372
46734
1593596

Forecast
1896


Your IP:54.91.117.237
JoomShaper