Logo

ACC

วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2566 10:09

เป็นประธานในพิธีกิจกรรมประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต กำหนดค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy ในปีงบประมาณ 2566

Written by
Rate this item
(0 votes)

Read 989 times
Super User

Webmaster : อบต.อาจสามารถ

https://atsamart.go.th/