Logo

ACC

วันอังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2566 15:32

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ รอบ 6 เดือน

Written by
Rate this item
(0 votes)

Read 819 times Last modified on วันศุกร์, 03 มีนาคม 2566 11:22
Super User

Webmaster : อบต.อาจสามารถ

https://atsamart.go.th/