Logo

ACC

วันอาทิตย์, 10 เมษายน 2565 07:00

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Written by
Rate this item
(0 votes)

Read 1141 times Last modified on วันอาทิตย์, 10 เมษายน 2565 21:59
Super User

Webmaster : อบต.อาจสามารถ

https://atsamart.go.th/