Super User

Super User

อยู่อย่างเหงาๆ

 

น.ส.วิราณี  จันทรมหา   
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นายชุติเดช ทิพยวิชิพ
นักวิชาการศึกษา

  นางสาวจีระภา สุระมณี
ผช.เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน

นางสาวปวันรัตน์ นิ่มนวถ
ครูผู้ดูแลเด็กฯ
 
นางสาวจิรวัส ประเสริฐสังข์
ครูผู้ดูแลเด็กฯ

นางภัชญาวดี นาวารี
ครูผู้ดูแลเด็กฯ
 
นางสุภาพร พรมชินวงศ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 


นางสาวอนุสรา ผลาผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุวิชัย เทียนม่วง
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 

 

นางสาวเกษรา เบ็ญจะขันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
นางสิราวรรณ คชภูธร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
นางสาวบุษบา ซื่อจริง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

 

  

 นางสาววัลภา สีหัวโทน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 


นางสาวรุ่งรัตน์ เอี่ยมพิกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวณัฐติกาลน์ ศิลปักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง


นางสาวสุภาวดี สุมาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   

นางสาวพัชรินทร์ ไชยแสงบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
นางสาวลำดวน โคตะขุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวผกามาศ  ศรีซ้ง

หัวหน้าสำนักปลัด

           
 

นายพรมจาริน  ปากชำนิ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นายณรงค์ชัย  ดวงพายัพ
นิติกรชำนาญการ


 นางพรรณภา อุปพลเถียร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวลำปาง  มะโนธรรม
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


 นางโรณี ใสสูงเนิน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางกาญจนา  สำราญพล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

 นายพรศักดิ์ ขจรนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย


จ.อ.นารายณ์ สุมามิตร์
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


 นางสาวกิ่งแก้ว แพงดา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวลำพูน สามาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


 นางสาวกุลพร มะราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
 นางสาวรวินทร์นิภา พันชารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 นายนิกรณ์ ลาสา
พนักงานขับรถยนต์

 นางสาวเพิ่มพร เพิ่มทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 นายอเนก พูลลาภ
คนงานทั่วไป


 นายปิยะพงษ์ ทศกรรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
           
   


พ.อ.อ.สรายุทธ  สุ่มมาตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
081-3202135

 
   
     

น.ส.ปทิตตา  วาะระสิทธิ์
รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
084-4289227

   

น.ส.ผกามาศ  ศรีซ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
094-3929089
    
                             

น.ส.เกษรา  เบ็ญจะขันธ์ 
ผู้อำนวยการกองคลัง   
089-2118847
                                  
           
 
นายสุวิชัย  เทียมม่วง 
ผู้อำนวยการกองช่าง
097-3364101
                        
         

น.ส.วิราณี  จันทรมหา   
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
085-7454092

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    

 

 

พ.อ.อ.สรายุทธ  สุ่มมาตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
081-3202135

Phasellus eget est magna donec in nunc sapien sit amet
12 ธ.ค. 2556

Nam egestas, libero nec placerat lacinia, tellus orci bibendum lectus, a elementum tortor arcu eget lectus. Etiam porttitor turpis sit amet mauris volutpat eu ullamcorper libero pulvinar. Integer ornare pulvinar magna. Integer et neque neque. Suspendisse vel diam vitae lorem tincidunt porta. Aliquam erat volutpat.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident sunt in culpa
08 ธ.ค. 2556

Nam egestas, libero nec placerat lacinia, tellus orci bibendum lectus, a elementum tortor arcu eget lectus. Etiam porttitor turpis sit amet mauris volutpat eu ullamcorper libero pulvinar. Integer ornare pulvinar magna. Integer et neque neque. Suspendisse vel diam vitae lorem tincidunt porta. Aliquam erat volutpat.

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ไม่พบฟีด

12 ค่านิยมหลัก

1567 ศูนย์ดำรงธรรม

สายด่วน อบต.

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 
อำเภออาจสามารถ 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

เบอร์โทรศัพท์ : 043 - 599339
โทรสาร : 043 - 599339

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

สถิติการให้บริการ

1593616
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
149
1322
3565
10414
20392
46734
1593616

Forecast
1944


Your IP:54.91.117.237
JoomShaper